Ordinace

Do ordinace se pacient dostává ve chvíli, kdy si po předem telefonické domluvě či mailem domluví dle vlastních potřeb a našich možností kontrolu u našeho lékaře. Tímto krokem začíná léčebný proces, který začíná shromážděním všech důležitých informací, anamnéz o zdravotním stavu pacienta a do té doby předešlých léčení.

Vstupní kontrola spočívá v prohlídce buď horních nebo dolních končetin. Pokud nedošlo k chirurgickému zákroku, posílá ve většině případů náš lékař pacienta k objektivizaci nálezu na vyštření lymfoscintigrafii. Pacient si toto vyšetření není schopen zajistit sám, musí vždy mít doporučení odborného lékaře.

U horních končetin se u pacienta provede palpací kontrola a stav kůže. U dolních končetin pacient provede STEPTEST, který zjednodušeně znamená, zvedání pat od země v ryhlejším tempu, aby se zjistil stav naplňování žil. Dále pacient popíše subjektivní potíže.

Ve většině ostatních případu se lékář řídí, dle předložených nálezů od odborných lékařů.

Lékař, dle dostupných informací zhodnotí stav pacienta a dle toho určí diagnózu, od které se odvíjí objednávání do našeho centra. Návštěvy se určují individuálně.

Pacient je objednán každé 3 měsíce na kontrolu k lékaři. Samozřejmě pokud má pacient nějaké komplikace nebo jiné potíže během léčby, může neprodleně lékaře navštívit.

 

Lymfoscintigrafie

Lymfoscintigrafie je jednoduchá, neinvazivní vyšetřovací metoda s nízkou radiační zátěží. Injekční radiofarmakum koloidní povahy (lidský albumin značený izotopem technecia 99m Tc) se po aplikaci do podkoží v oblasti meziprstní řasy mezi palcem a druhým prstem horní nebo dolní končetiny vstřebává pouze do lymfatických kapilár a nikoli do žilního systému. Dále je radiofarmakum transportováno mízním řečištěm do regionálních lymfatických uzlin. Pomocí gamakamery lze detekovat postup radiofarmaka lymfatickými cévami a jeho kumulaci v lymfatických uzlinách. Část radiofarmaka se s lymfou po průchodu hrudním mízovodem dostává do žilního řečiště a je vychytáváno tzv. retikuloendoteliálními buňkami jater a sleziny. Vyšetřovány jsou vždy obě končetiny v klidu a při zátěži (po zapojení svalové pumpy by mělo dojít za normálních podmínek ke zvýšení toku lymfy). Radiofarmakum může být aplikováno i do jiných částí těla, tedy do míst, kde máme podezření na přítomnost lymfedému.

Lymfoscintigrafickým projevem lymfedému je difuzní městnání radiofarmaka v podkoží postižené oblasti. Pokud je v důsledku chirurgického odstranění nebo ozáření (radioterapie) lymfatická drenáž přerušena, může se při lymfoscintigrafii zobrazit alternativní drenáž do uzlin jiné oblasti, pokud došlo k jejímu vytvoření přes lymfatické anastomózy. Zobrazení alternativní cesty lymfatické drenáže je velmi důležité nejen z diagnostických důvodů, ale má klíčový význam pro lymfoterapeuta, kterému ukáže cestu – směr transportu lymfy při provádění efektivní manuální lymfodrenáže.

Comments are closed