Zdravotnické zařízení

Naše pracoviště, které vzniklo v roce 2016 ve spolupráci s Arcus onko a lymfo centrum Brno, pomáhá pacientům, které trápí problém dlouhodobých otoků projevujících se jak na horních, tak i dolních končetinách, ať už po onkologických či chirurgických zákrocích, po úrazech, popř. rodinných anamnézách. Mezi hlavní cíle pracoviště patří specializace na komplexní léčbu lymfedému, který vzniká v lidském těle, přesně v lymfatickém systému, který má každý z nás.

Garantkou Arcus onko a lymfo centrum se stala Mudr. Dominika Diamantová, Ph.D.

Komplexní péče o lymfatický systém

K docílení optimální léčby lymfedému je potřeba zodpovědný postoj pacienta tak i našeho zařízení. Z pohledu pacienta se jedná o pravidelné návštěvy našeho zařízení, které stanoví náš lékař individuálně léčebným programem, po posouzení zdravotního stavu popř. pošle pacienta na vyšetření zvané lymfoscintigrafie.

Z naší strany se snažíme léčbu zajistit v několika důležitých postupných bodech:

  • Pomocí specializovaně vyškoleného personálu, který je schopen zaručit bezpečnou a účinnou léčbu pomocí manuální lymfodrenáže, která je posléze doplněna přístrojovou mízní drenáží, kterou díky modernizaci zařízení zajištují přistroje např. BTL- 6000 Lymphastim.
  • Individuální vícevrstevné bandážování končetin nebo komprese končetin podpůrnými elastickými návleky, dle určení lékaře.
  • Poučení pacienta k samoléčbě vybraným druhem cvičení.

Doporučenými procedurami jsou vodoléčba, výživa a úprava životního režimu.

Tímto se snažíme, aby zde případný budoucí pacient našel všechny důležité informace k tomu, aby mohl být v čas a správně léčen a nenechal se léčit v nedostatečně vyhovujícím zařízení … jen u informovaného, realistického, vyrovnaného, motivovaného a cílevědomě spolupracujícího pacienta je možné očekávat úspěch léčby.

Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Comments are closed